Yến Nhi

Mẹ em dùng, huyết áp ổn định hẳn luôn, thêm nữa chứng tiêu chảy giảm hẳn (trước đây 1 ngày đi 4 lần, giờ còn 1, thỉnh thoảng 2, mà ko đáng kể). Hay thật luôn…

Bình luận