Tỏi đen và khả năng ức chế tế bào ung thư dạ dày

toiden3_600x400

Kết quả nghiên cứu trên được công bố năm 2012 trên tạp chí Molecular Medicine Report về khả năng ức chế tế bào ung thư dạ dày:
I. Tác dụng ức chế sự phát triển tế bào ung thư dạ dày in vitro (dòng tế bào SMG-7901)
Sự ức chế khả năng phát triển của dòng tế bào SMG-7901 của tỏi đen ở các nồng độ 10 mg/ml; 50 mg/ml; 100 mg/ml được đánh giá so với nhóm trắng (mẫu thử không có hoạt chất) và nhóm chứng sử dụng Cisplatin (thuốc hóa trị điều trị ung thư) ở nồng độ 20 µg/ml. Hiệu quả được đánh giá dựa trên tỷ lệ gây chết tế bào SMG-7901 theo chương trình (apoptosis rate).

Kết quả cho thấy hiệu quả của tỏi đen được thể hiện rõ rệt so với nhóm trắng ngay ở nồng độ 10 mg/ml và hiệu quả tăng dần theo nồng độ sử dụng. Tới nồng độ 100 mg/ml, tỏi đen thể hiện hiệu quả ức chế tế bào ung thư dạ dày tương đương với Cisplatin.
II. Tác dụng ức chế tế bào ung thư thử nghiệm trên sinh vật
Tác dụng ức chế tế bào ung thư trên sinh vật của tỏi đen được thử nghiệm với các liều điều trị: 200mg/kg, 400mg/kg, 800mg/kg so sánh với nhóm chứng được tiêm nước muối và nhóm sử dụng Cyclophosphamide với liều 60mg/kg.


Kết quả cho thấy khả năng ức chế sự phát triển và thúc đẩy quá trình chết theo chương trình các tế bào ung thư của tỏi đen thể hiện rõ rệt so với nhóm đối chứng và tác dụng này phụ thuộc vào liều. Tác dụng của tỏi đen trong việc giảm kích thước, trọng lượng của các khối u ác tính là có ý nghĩa thống kê về mặt y học trong sự so sánh với nhóm đối chứng và nhóm sử dụng Cyclophosphamide.
Nguồn: Wang X et al, 2012: Aged black garlic extract induces inhibition of gastric cancer cell growth in vitro and in vivo. Mol Med Rep. 5(1):66-72.

Bình luận