Quy trình sản xuất tỏi đen S.N.G

Tỏi S.N.G sản xuất theo quy trình Nhật, trong máy và dây chuyền do S.N.G nghiên cứu sáng tạo.
Bước 1: Lựa chọn tỏi nguyên liệu chất lượng.
Bước 2: Loại bỏ củ hỏng, rửa sạch bằng nước, sau đó hong khô tự nhiên.
Bước 3: Lên men
– Thiết lập các thông số kỹ thuật cho máy trước khi lên men.
– Cho tỏi tươi vào máy làm tỏi.
– Khủ khuẩn bằng nhiệt độ thích hợp 48 giờ.
– Lên men trong nhiệt độ và độ ẩm thích hợp theo quy trình của Nhật (21 ngày).
Bước 4: Sấy
Giai đoạn sấy tự nhiên, cô đặc, tạo dẻo cho nhân tỏi, thông qua điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.
Bước 5: Chọn lọc tỏi thành phẩm
Bước 6 : Đóng gói.