Nguyen Thi Minh Phương

Tỏi đen á, mấy ông Hàn Quốc thích quá, khen tỏi quá chừng. Bên Hàn nghiên cứu ra tỏi đen mà. Nói chất lượng tỏi tốt lắm, nên gửi em mua giúp nữa.

Bình luận