Thuong Le

Tỏi ngon, chất. Nhân viên và quản lý chủ nhiệt tình, chu đáo. Hàng vẫn gửi mặc dù tiền chưa chuyển. Like

Bình luận